Informace z úřadu

 • Dotační program na výměnu kotlů

  Dne 22. srpna 2013 podepsal hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák a ministr životního prostředí ČR Mgr. Tomáš Jan Podivínský Dohodu o náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného…

 • Průzkum: „kotlíková dotace“

  Krajský úřad Středočeského kraje provádí ve dnech 21. 5. – 4. 6. 2013 průzkum týkající se výměny starého kotle za nový nízkoemisní kotel. Bližší informace k prováděném průzkumu najdete zde.

 • Uzavírka Hlavní ulice

  V sobotu 18. května 2013 bude z důvodu stavby kanalizační přípojky v době od 7,00 do 20,00 hodin uzavřena Hlavní ulice (silnice č. III/03014) v úseku od křižovatky s ulicí Míru…

 • Odečty vodoměrů

  Zaměstnanci společnosti Středočeské vodárny, a.s. provedou během měsíce května v obci Malé Kyšice odečty vodoměrů. Zákazníci mohou nahlásit samoodečet e-mailem na adresu odecty@svas.cz, či telefonicky na čísle 840 121 121, a to…

 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

  Společnost ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že v úterý 7. května 2013 dojde v době    od 8,30 do 13,30 hodin v celé obci Malé Kyšice k přerušení dodávky elektřiny. Důvodem přerušení…

 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

  Svoz se uskuteční v neděli 7. dubna 2013 od 9,00 hodin do naplnění kontejnerů (nebo nejpozději do 12,00 hodin) na louce naproti čistírně odpadních vod. Na 9. hodinu je rovněž…

 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

  Společnost ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 27. 2. 2013 bude v době od 8,00 do 11,30 hodin přerušena dodávka elektřiny v celé obci Malé Kyšice. Důvodem přerušení dodávky elektřiny…

 • Zápis do Mateřské školy Malé Kyšice

  Ředitelka Mateřské školy Malé Kyšice stanovuje po dohodě se zřizovatelem, obcí Malé Kyšice, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném…

Translate »