Malokyšické ozvěny č.1 (83)

Malokyšické ozvěny č.2 (84)

Malokyšické ozvěny č.3 (85)

Malokyšické ozvěny č.4 (86) a Vánoční příloha k č.4 (86)