Odpadové hospodářství

V obci se nacházejí tři stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad, kam je možné ukládat:

  • PAPÍR do sběrné nádoby modré barvy,
  • SKLO do sběrné nádoby zelené nebo bílé barvy,
  • PLASTY do sběrné nádoby žluté barvy.

V lokálním sběrném místě u čistírny odpadních vod je možné ukládat do přistaveného kontejneru ŽELEZNÝ ODPAD. Sběrné místo je otevřeno kromě ledna každou první středu v měsíci od 15.00 do 16.00 hodin. Vstup v jinou dobu je možné sjednat na obecním úřadě (tel. 312 698 813).

Dvakrát ročně je organizován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, o kterém obec informuje prostřednictvím Malokyšických ozvěn a vývěsních tabulí.

Na obecním úřadě lze sjednat pravidelný svoz bioodpadu z domácností. Svoz probíhá od dubna do konce listopadu.

Translate »