Malokyšické ozvěny č.1 (97)

Malokyšické ozvěny č.3 (99)

Malokyšické ozvěny č.5 (101)

Malokyšické ozvěny č.6 (102) a Příloha – Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2013

Malokyšické ozvěny č.7 (103)