Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru obce Malé Kyšice dne 28. 4. 2021 od 7:30 do 15:00 hodin.

Specifikace místa odstávky je popsána v oznámení níže.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Bezpečně, online, raz dva. Sčítání 2021.

Sčítání – leták

Dle informací svozové firmy nebyly v úterý 6. dubna 2021 některé nádoby na svoz bioodpadu částečně nebo zcela vysypány, což bylo způsobeno přimrznutím jejich obsahu. Vzhledem k tomu, že se jedná o neovlivnitelnou skutečnost, nebude realizován náhradní svoz.

Termín: 5. – 12. května 2021

Průběh: distančně, bez přítomnosti dětí.

Obdržení žádosti:

  • osobně v MŠ – každou středu od 14. 4. 2021  v době od 8.00 do 11.0 hodin (bezpečným způsobem),
  • ke stažení pdf /doc.

K žádosti nutno doložit:

  • kopii rodného listu dítěte,
  • potvrzení pediatra o splnění řádného očkování.

Doručení žádosti vč. příloh:

  • do datové schránky MŠ – IDDS: itikujx,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail): msmalekysice@seznam.cz,
  • poštou na adresu: Mateřská škola Malé Kyšice, Spojovací č. p. 198, 273 51  Malé Kyšice
  • osobně – od 5. do 12. května 2021 v době 8.00 do 11.00 hodin v MŠ.

Dotazy zodpoví ředitelka školy Mgr. Mirka Švantnerová na tel. č. 602 330 803. Případné změny budou uvedeny na webových stránkách MŠ.

Dnes vyšlo druhé letošní číslo zpravodaje Malokyšické ozvěny upozorňující zejména na blížící se sčítání lidu, domů a bytů, které bude zahájeno o půlnoci z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Více v záložce Malokyšické ozvěny – Rok 2021.

V úředních hodinách je možné na obecním úřadě sjednat svoz bioodpadu z domácností. Svoz probíhá v období od dubna do října vždy 1x za 14 dní (každé úterý v sudých týdnech).

Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2021

Sčítání lidu, domů a bytů začíná o půlnoci z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna 2021 do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Níže je přiložen informační leták ke sčítání.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

V souvislosti s nařízením vlády ČR č. 216 ze dne 26. února 2021 přikládáme mapu katastru obce Malé Kyšice.

Zdroj: Publikace dat ISKN – 0s :109ms, 1 prvků. (cuzk.cz)