Dne 13. května 2018 proběhnou v naší obci odečty vodoměrů. Samoodečet je možné nahlásit e-mailem na adresu odecty@svas.cz, či telefonicky na čísle 840 121 121, a to nejpozději do 31. května 2018.

Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční pletení pomlázek, jež se letos poprvé uskuteční v prostoru volnočasového areálu (u in-line dráhy) naproti ČOV Malé Kyšice.

Akce se koná v neděli 21. dubna 2019 od 14.00 hodin. Každý se bude moci naučit plést pomlázku – proutky a stuhy budou na místě k dispozici. Děti se mohou těšit na kreativní koutek. Nebude chybět ani drobné občerstvení.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v místní části Hřebenka, a to dne 12. dubna 2019 v době od 7.00 do 16.00 hodin. Přerušení dodávky se týká nemovitostí č. p. 167, č. p. 178 a č. p. 73.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 27. března 2019 v době od 7.30 do 15.00 hodin v lokalitě Poteplí.

Odstávka se týká následujících nemovitostí:

453/3 75 212 223 224 226 227 227/Ch 227U 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 , 240, 254 272 448 52 54 55 56 57 58 59 60 , E62, 63 64 65 66 67 68 69.

V neděli 17. března 2019 se uskuteční jarní svoz nebezpečného, velkoobjemového a bio odpadu. Kontejnery budou přistaveny na malokyšickou náves v 9.00 hodin do jejich naplnění nebo nejpozději do 12.00 hodin.

Ve stejnou dobu bude probíhat dobrovolný úklid okolí obce. Každý, kdo se bude chtít zapojit do úklidu, nechť se dostaví v 9.00 hodin před obecní úřad.

Děkujeme všem, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a pomohou při svozu odpadu nebo úklidu!

Již tuto sobotu 16. března 2019 se koná v restauraci LIKA dětský maškarní bál. Akce začíná v 15.00 hodin a děti se mohou těšit na odpoledne plné zábavy, soutěží i tance.

Každoročně dochází při odklízení sněhu z ulic k problémům se zaparkovanými vozidly. Proto upozorňujeme občany, že v ulicích, kde budou překážet zaparkovaná vozidla, nebude údržba provedena.

Dnes vyšly první letošní Malokyšické ozvěny a jsou ke shlédnutí v záložce Malokyšické ozvěny – Rok 2019.