Mimořádné_opatření_-_zákaz_návštěv_pacientů_ve_zdravotnických_zařízeních_a_zařízení_sociálních_služeb_s_výjimkami

Sbírka zákonů, částka 48

V souvislosti s aktuální situací v České republice, zřídil Obecní úřad Malé Kyšice krizové telefonní číslo, na které se mohou občané obracet se svými dotazy souvisejícími s koronavirem či se žádostí o pomoc. Obecní úřad bude na přijaté dotazy a požadavky dle možností neprodleně reagovat.

Krizové telefonní číslo Obecního úřadu Malé Kyšice: 725 916 091

Mimořádné-opatření-výjimky-z-uzavření-obchodů_platnost_27032020

Sbírka zákonů, částka 47

Mimořádné-opatření-následná-lůžková-léčebně-rehabilitační-péče_23032020

Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje_23032020

Mimořádné-opatření-prodloužení-omezení-činnosti-OVM-a-SO_23032020

Mimořádné-opatření-vyčlenění-prodejní-doby-pro-seniory_23032020

Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR_23032020

Sbírka zákonů, částka 45

Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020 rozhodl o následných opatřeních:

  • Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
  • Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
  • Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
  • Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí – Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.

Další aktuálně přijatá opatření ze dne 20. 3. 2020:

  1. Vyplácení důchodů

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

  1. Doporučené zásilky

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

  1. Otevírací doba pro seniory

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.

Níže je přiložen seznam uzavřených poboček k dnešnímu dni. V současné době je celkem 138 uzavřených poboček. Zároveň z původně uzavřených poboček je již osm otevřených.

Aktuální_uzavření_pošt_20._3._2020

Dne 19. 3. 2020 byla vedle kontejnerů na tříděný odpad u ČOV Malé Kyšice umístěna nádoba na infekční odpad, kam mohou občané odkládat použité roušky, rukavice, kapesníky a další infekční materiál. Tento materiál bude odvážen a likvidován v souladu s předpisy pro nakládání s infekčním odpadem.

Stanovisko NRC pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19

9_Mimoradne_opatreni_nova_nakupni_doba_pro_seniory

Sbírka zákonů, částka 42