Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v některých částech obce Malé Kyšice dne 12. října 2017 od 8.00 do 13.00 hodin. Více informací a seznam odběrných míst, kterých se přerušení dodávky týká je ke shlédnutí zde.

Od 8. 8. 2017 přibližně do 30. 6. 2018 bude v obci Malé Kyšice probíhat revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

Pracovníci katastrálního úřadu budou obcházet obec, dívat se i přes ploty a kontrolovat soulad terénu s katastrální mapou. Žádáme občany o poskytnutí součinnosti při uvedené revizi.

Z důvodu opravy povrchu silnice II/118 v úseku Nouzov – Hřebenka, bude dočasně od 4. září do 24. září 2017 bez náhrady zrušena autobusová zastávka „Malé Kyšice, rozc.

Ve středu 30. srpna 2017 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v některých částech obce Malé Kyšice dne 24. srpna 2017 od 8.00 do 13.00 hodin. Více informací a seznam odběrných míst, kterých se přerušení dodávky týká je ke shlédnutí zde.

Obec Malé Kyšice pořádá v neděli 1. října 2017 zájezd do divadla Studio DVA v Praze na představení „Šíleně smutná princezna“. Začátek představení je ve 14.00 hodin.

Na uvedené představení je možné využít slevy 50 % na vstupném pro děti do 14 let (včetně) – nárok na slevu se prokazuje při vstupu do divadla jakýmkoli platným dokladem s datem narození (např. žákovskou knížkou). Sleva platí při nákupu min. 1 vstupenky za plnou cenu pro doprovod. Na jednu dospělou osobu je možné zakoupit nejvýše čtyři dětské vstupenky se slevou. Z důvodu zjištění zájmu o tyto dětské vstupenky žádáme občany o závazné objednání počtu vstupenek (dětských i dospělých) a zaplacení zálohy na vstupenky (100,- Kč za dětskou vstupenku, 200,- Kč za dospělou), a to do 28. srpna 2017 v úředních hodinách na obecním úřadu.

Cena vstupenky včetně dopravy autobusem z Malých Kyšic a zpět bude činit 600,- Kč za dospělou osobu a 300,- Kč po slevě za dítě. Bližší informace k platbě, vyzvednutí vstupenek a dopravě budou zveřejněny později.

Dne 12. 7. 2017 bylo vydáno třetí letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v některých částech obce Malé Kyšice dne 28. července 2017 od 8.00 do 16.00 hodin. Více informací a seznam odběrných míst, kterých se přerušení dodávky týká je ke shlédnutí zde.