Na neděli 6. listopadu 2016 je naplánován zájezd malokyšických občanů do Národního divadla v Praze na představení Strakonický dudák. Zájezd je v současné chvíli kompletně vyprodaný. Představení začíná ve 14.00 hodin. Smluvený autobus odjíždí od budovy obecního úřadu ve 12.00 hodin. Představení trvá 2 hodiny a 35 minut včetně přestávky.

Přejeme všem účastníkům pěkný divadelní zážitek!

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Malé Kyšice, a to v pátek 4. listopadu 2016 od 8.00 do 15.00 hodin.

Bližší informace zde.

V sobotu 5. listopadu 2016 začíná v 19.30 hodin v restauraci LIKA posvícenská zábava. K tanci i poslechu zahraje skupina Paradoksy. Slosovatelnou vstupenku za 100,- Kč je možné zakoupit v úředních hodinách na Obecním úřadě v Malých Kyšicích nebo od čtvrtka do neděle v restaruaci LIKA.

Ve čtvrtek 27. října 2016 organizují od 17.00 hodin malokyšické maminky lampionový průvod obcí.

Plakátek k akci ke shlédnutí zde.

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Malé Kyšice – souhrnné informace

 
Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% plat.
hlasů
celkem zpr. v %
1 1 100,00 359 166 46,24 166 164 98,80

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Malé Kyšice – část 1

Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,60 X
2 Občanská demokratická strana 26 15,85 X
11 OBČANÉ 2011 0 0,00 X
12 Česká str.sociálně demokrat. 13 7,92 X
26 Koruna Česká (monarch.strana) 2 1,21 X
28 Romská demokratická strana 0 0,00 X
30 ANO 2011 36 21,95 X
32 TOP 09 18 10,97 X
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 21 12,80 X
37 Komunistická str.Čech a Moravy 14 8,53 X

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Malé Kyšice – část 2

 
Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
41 Národní demokracie 0 0,00 X
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 0 0,00 X
52 Svobodní a Soukromníci 7 4,26 X
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 0 0,00 X
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 0 0,00 X
72 Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 3 1,82 X
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 5 3,04 X
78 Koalice SPD a SPO 9 5,48 X
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 0 0,00 X
82 Česká pirátská strana 9 5,48 X

 

 

 

 

 

 

Celkový opis výsledku hlasování ve volební okrsku v obci Malé Kyšice ke shlédnutí zde.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají v pátek 7. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místností v obci Malé Kyšice je kancelář obecního úřadu na adrese Míru 72, 273 51  Malé Kyšice.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České Republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Středočeského kraje, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Hlasovací lístky pro volby do Středočeského kraje jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. V případě, že dojde k poškození hlasovacích lístků nebo jejich ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, kterou jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Rovněž je hlas neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku šedé barvy s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Další důležité informace:

Informace o zřejmé tiskové chybě na hlasovacím lístku

Upozornění pro voliče

Společnost ČEZ Distrubce, a.s. oznamuje, že ve dnech 7. – 13. října 2016 proběhnou v obci Malé Kyšice odečty elektroměrů.

Odečet je rovněž možné nahlásit na tel. čísle 725 531 630.

V sobotu 15. října 2016 proběhne na pozemku před ČOV Malé Kyšice svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz potrvá od 9,00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12,00 hodin.

Zároveň zveme všechny dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do úklidu okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9,00 hodin u vstupu do prostoru ČOV, kde každý obdrží pytel na odpad a instrukce k úklidu.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!