Obecní úřad v Malých Kyšicích bude v pondělí 4. července 2016 uzavřen.

Všichni malokyšičtí občané jsou srdečně zváni na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malé Kyšice, které se uskuteční v pondělí 27. června 2016 od 17.30 hodin v sálu restaurace LIKA.

Program:

  1. Zahájení
  2. Návrh na schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Obce Malé Kyšice za rok 2015
  3. Návrh na schválení závěrečného účtu Obce Malé Kyšice za rok 2015
  4. Návrh na schválení záměru pronajmout část plochy – oplocení na víceúčelovém hřišti
  5. Návrh na schválení výběru zhotovitele na akci „Výstavba chodníků v Hlavní ulici – 1. etapa“
  6. Návrh na usnesení
  7. Různé a diskuse
  8. Závěr

Obec Malé Kyšice srdečně zve nejen děti, ale i dospělé, na DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční v sobotu 28. května 2016 na pozemku naproti čistírně odpadních vod Malé Kyšice.

Od 14 hodin se můžete těšit na malý a velký skákací hrad, sportovní a dovednostní soutěže o odměny, malování na obličej a občerstvení.

V 15 hodin vystoupí brandýská skupina Stav nouze (http://bandzone.cz/stavnouze, https://www.facebook.com/Stav-Nouze-105575722847513/).

Ministerstvo vnitra České republiky zveřejnilo sdělení o vydávání cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let.

Cestovní doklady pro děti

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v neděli 22. května 2016 na pozemku naproti čistírně odpadních vod Malé Kyšice, a to v době od 9,00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12,00 hodin.

Zároveň proběhne dobrovolný úklid okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9,00 hodin u vstupu do prostoru čistírny odpadních vod, kde každý obdrží pytel na odpadky a další instrukce.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

Dne 20. dubna 2016 vyšlo nové číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Omlouváme se malokyšickým čtenářům, kteří našli Ozvěny ve svých poštovních schránkách, za chybně uvedené datum v pozvánce na veřejné zasedání. Správně má být uvedeno 2. května 2016.

 

V letošním roce je v naší obci poprvé zaveden svoz bioodpadu z domácností. Svoz probíhá ve čtrnáctidenních intervalech od dubna do října dle svozového kalendáře níže. Na bioodpad je možné pronajmout 140 l nádobu za 711,- Kč nebo 240 l nádobu za 917,- Kč. Cena zahrnuje nájem nádoby, svoz a zpracování odpadu. Předem nahlášení zájemci již byli kontaktováni obecním úřadem.

Svozový kalendář BIO sudé úterý

V pondělí 22. února 2016 vyšlo druhé letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.