Dnes bylo zveřejněno první letošní číslo Malokyšických ozvěn. Ke shlédnutí je v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2021.

V přiloženém dokumentu jsou zveřejněny termíny měsíčního svozu komunálního odpadu v roce 2021. Přímo v obci Malé Kyšice probíhá svoz v pondělí, v části Hřebenka a Poteplí pak v pátek.

Harmonogram měsíčního svozu komunálního odpadu

Pro rok 2021 vybírá obec Malé Kyšice poplatek za psa a poplatek za svoz komunálního odpadu, případně poplatek za svoz bioodpadu. Termín pro úhradu poplatků je stanoven od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci je upřednostňována úhrada poplatků bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 26726141/0100, avšak stále je možné uhradit poplatky v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu (pondělí 15.00 – 17.00 hodin, středa 16.00 – 18.00 hodin).

Poplatek za psa

V případě pořízení nového psa je třeba vyplnit formulář „Přihláška k místnímu poplatku ze psů“. Formulář je ke stažení na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – Formuláře ke stažení nebo je možné jej vyzvednout na obecním úřadě. V případě změny v držení psa (např. změna držitele, úmrtí psa) je třeba změnu ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatek činí 100 Kč za jednoho psa a 150,- Kč za každého dalšího psa. Poplatek hradí držitel psa s trvalým pobytem v obci Malé Kyšice, bez rozdílu věku, a to za každého psa staršího 3 měsíců.

Variabilní symbol: 1341, specifický symbol: číslo domu.

 

Poplatek za komunální odpad

Pro vydání známky na svoz komunálního odpadu je třeba odevzdat obecnímu úřadu vyplněné „Prohlášení plátce“, jež je ke stažení rovněž na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad – Formuláře ke stažení, případně lze vyplnit na obecním úřadě. Na nádobě musí být nalepena pouze aktuální známka. Známky z minulých let je třeba odstranit.

Známka

Interval svozu komunálního odpadu

Poplatek

Červená

1× týdně

2 650,- Kč

Žlutá

1× za 2 týdny

1 370,- Kč

Bílá

1× za měsíc

640,- Kč

Jednorázová

Dle potřeby plátce, minimální počet: 10 známek

65,- Kč/1 ks

Variabilní symbol: 21113722, specifický symbol: číslo domu.

Známky z roku 2020 jsou platné do 31. ledna 2021.

Svoz 1x za 2 týdny je realizován v liché týdny.

Poplatek za svoz bioodpadu (hnědá známka)

Jedná se o přímý svoz odpadů rostlinného původu z domácností. Svoz probíhá v období od dubna do října vždy 1x za 14 dní (každé úterý v sudých týdnech). Obec přispívá na polovinu poplatku. Po započtení příspěvku obce činí poplatek za 140 litrovou nádobu 400,- Kč za sezónu a za 240 litrovou nádobu 500,- Kč za sezónu. Poplatek zahrnuje nájem nádoby a vývoz odpadu.

Variabilní symbol: 1337, specifický symbol: číslo domu.

Integrovaná doprava Středočeského kraje informuje, že v souvislosti s aktuálním nařízením Vlády České republiky o ukončení školní výuky ke dni 18. prosince 2020, budou na některých linkách omezeny vybrané autobusové spoje plnící primárně funkci školních spojů, a to ve dnech původně očekávaného školního vyučování, tedy 21. a 22. prosince 2020. V naprosté většině případů se jedná o spoje, které jsou ve stávajících jízdních řádech označeny příslušnou časovou poznámkou omezující jejich jízdu v období mezi 23. prosincem 2020 a 3. lednem 2021.

Dnes vyšlo poslední letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí je v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2020.

Ve dnech 23., 28.  a 30. prosince 2020 bude Obecní úřad Malé Kyšice uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.

Dnes byl v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2020 zveřejněn návrh zápisu do kroniky obce za rok 2019. Každý malokyšický občan starší 18 let může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Tyto připomínky je třeba doručit Obecnímu úřadu v Malých Kyšicích do 16. prosince 2020. Návrh zápisu se bude projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21. prosince 2020.

Z důvodu poruchy na svozovém autě nedošlo včera v obci k vývozu bioodpadu z domácností. Náhradní svoz proběhne dnes – 11.11.2020.