V neděli 2. dubna 2017 proběhne na pozemku před ČOV Malé Kyšice svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz potrvá od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin.

Zároveň zveme všechny dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do úklidu okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin u vstupu do prostoru ČOV, kde každý obdrží pytel na odpad a instrukce k úklidu.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

Obec Malé Kyšice nabízí možnost sjednání svozu bioodpadu z domácností. Svoz probíhá ve čtrnáctidenních intervalech od dubna do října dle svozového kalendáře níže. Na bioodpad je možné pronajmout 140 l nádobu za 711,- Kč nebo 240 l nádobu za 917,- Kč. Cena zahrnuje nájem nádoby, svoz a zpracování odpadu. Zájemci o svoz se mohou hlásit na obecním úřadu do 15. března 2017.

Svozový_kalendář

Od 13. března 2017 nastane dočasná změna v přihlašování osob k trvalému pobytu v obci Malé Kyšice. Přihlášení bude možné pouze po předchozí domluvě, a to mailem na mailové adrese obecního úřadu ou.malkysice@volny.cz nebo písemně. Při sjednávání termínu přihlášení je třeba uvést kontaktní mail či telefon, na který bude odpovědný pracovník neprodleně reagovat. Děkujeme za pochopení.

Obec Malé Kyšice pořádá ve spolupráci s Labyrintem – Střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno v sobotu 11. března 2017 od 15.00 hodin v sálu restaurace LIKA dětský maškarní bál. Děti se mohou těšit na zábavné odpoledne plné her, soutěží o různé odměny a tance.

Ve čtvrtek 16. března 2017 a poté ve čtvrtek 6. dubna 2017 pořádají malokyšické maminky od 16.00 hodin v sálu Restaurace LIKA jarní tvoření pro děti a rodiče. Bližší informace na plakátu níže.

Dnes vyšlo druhé letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Dne 4. 1. 2017 bylo vydáno první novoroční číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Místní poplatky, stanovené dle platných obecně závazných vyhlášek obce, se hradí v termínu od 1. ledna 2017 do 31. března 2017.

 

Možné způsoby úhrady poplatků:

  • v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu v Malých Kyšicích: pondělí 15.00 – 17.00 hodin, středa 16.00 – 18.00 hodin,
  • bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 26726141/0100,
  • složenkou.

 

Poplatek za psa

- hradí držitel psa s trvalým pobytem v obci Malé Kyšice, a to za každého psa staršího 3 měsíců,

- výše poplatku činí 70,- Kč za jednoho psa a 140,- Kč za každého dalšího psa,

- variabilní symbol pro platbu: 1341,

- specifický symbol: číslo domu.

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

- individuální, dle frekvence svozu

Svoz Barva známky Cena
1 x týdně červená 1 915,-
1 x týdně v zimě a 1 x za 2 týdny v létě zelená 1 545,-
1 x 2 týdny žlutá 1 020,-
1 x týdně v zimě modrá 1 020,-
Jednorázový svoz bílá 55,-

- variabilní symbol: 21113722,

- specifický symbol: číslo domu.

Pro vydání známky na svoz je nutné odevzdat na obecní úřad vyplněné „Prohlášení plátce“ (k dispozici zde nebo na obecním úřadě).

Jedná se o poplatek obci, proto není možné vyměňovat nevyužité známky z roku 2016 za známky pro rok 2017.

Známky na svoz komunálního odpadu z roku 2016 platí do 31. ledna 2017.

Svoz 1 x 2 týdny (žlutá známka) je realizován v liché týdny (první svoz je 2. 1. 2017).

Na sběrné nádobě musí být nalepena známka na svoz pouze pro aktuální rok, ostatní (již neplatné) známky musí být odstraněny!