Obec Malé Kyšice srdečně zve nejen děti, ale i dospělé, na DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční v sobotu 28. května 2016 na pozemku naproti čistírně odpadních vod Malé Kyšice.

Od 14 hodin se můžete těšit na malý a velký skákací hrad, sportovní a dovednostní soutěže o odměny, malování na obličej a občerstvení.

V 15 hodin vystoupí brandýská skupina Stav nouze (http://bandzone.cz/stavnouze, https://www.facebook.com/Stav-Nouze-105575722847513/).

Ministerstvo vnitra České republiky zveřejnilo sdělení o vydávání cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let.

Cestovní doklady pro děti

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v neděli 22. května 2016 na pozemku naproti čistírně odpadních vod Malé Kyšice, a to v době od 9,00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12,00 hodin.

Zároveň proběhne dobrovolný úklid okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9,00 hodin u vstupu do prostoru čistírny odpadních vod, kde každý obdrží pytel na odpadky a další instrukce.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

Dne 20. dubna 2016 vyšlo nové číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Omlouváme se malokyšickým čtenářům, kteří našli Ozvěny ve svých poštovních schránkách, za chybně uvedené datum v pozvánce na veřejné zasedání. Správně má být uvedeno 2. května 2016.

 

V letošním roce je v naší obci poprvé zaveden svoz bioodpadu z domácností. Svoz probíhá ve čtrnáctidenních intervalech od dubna do října dle svozového kalendáře níže. Na bioodpad je možné pronajmout 140 l nádobu za 711,- Kč nebo 240 l nádobu za 917,- Kč. Cena zahrnuje nájem nádoby, svoz a zpracování odpadu. Předem nahlášení zájemci již byli kontaktováni obecním úřadem.

Svozový kalendář BIO sudé úterý

V pondělí 22. února 2016 vyšlo druhé letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Dnes vyšlo první letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Místní poplatky, stanovené dle platných obecně závazných vyhlášek obce, se hradí v termínu od 1. ledna 2016 do 31. března 2016.

 

Možné způsoby úhrady poplatků:

  • v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu v Malých Kyšicích: pondělí 15,00 – 17,00 hodin, středa 16,00 – 18,00 hodin,
  • bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 26726141/0100,
  • složenkou.

 

Poplatek za psa

- hradí držitel psa s trvalým pobytem v obci Malé Kyšice, a to za každého psa staršího 3 měsíců

- výše poplatku činí 70,- Kč za jednoho psa a 140,- Kč za každého dalšího psa

- variabilní symbol pro platbu: 1341

- specifický symbol: číslo domu

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

- individuální, dle frekvence svozu

Svoz Barva známky Cena
1 x týdně červená 1 915,-
1 x týdně v zimě a 1 x za 2 týdny v létě zelená 1 545,-
1 x 2 týdny žlutá 1 020,-
1 x týdně v zimě modrá 1 020,-
Jednorázový svoz bílá 55,-

- variabilní symbol: 21113722

- specifický symbol: číslo domu

- pro vydání známky na svoz je nutné odevzdat na obecní úřad vyplněné „Prohlášení plátce“ (k dispozici zde nebo na obecním úřadě).

Jedná se o poplatek obci, proto není možné vyměňovat nevyužité známky z roku 2015 za známky pro rok 2016.

Známky na svoz komunálního odpadu z roku 2015 platí do 31. ledna 2016.

Na sběrné nádobě musí být nalepena známka na svoz pouze pro aktuální rok, ostatní (již neplatné) známky musí být odstraněny!