Dne 12. 7. 2017 bylo vydáno třetí letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v některých částech obce Malé Kyšice dne 28. července 2017 od 8.00 do 16.00 hodin. Více informací a seznam odběrných míst, kterých se přerušení dodávky týká je ke shlédnutí zde.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v některých částech obce Malé Kyšice dne 19. července 2017 od 8.00 do 16.00 hodin. Více informací a seznam odběrných míst, kterých se přerušení dodávky týká je ke shlédnutí zde.

   Společnost Toma ve spolupráci s odborníky z Českého svazu ochránců přírody plánuje podpořit v každém ze šesti krajů renovaci vytipované studánky, která získá v uvedeném kraji nejvíce hlasů.

Do hlasování je zařazena i studánka Rozárka, která se nachází ve skále na břehu řeky Berounky na okraji obce Zbečno u Křivoklátu. Tato studánka potřebuje vyspravit přístupovou cestu, opravit popraskanou skálu v bezprostředním okolí a vyčistit a upravit výtok.

Studánku Rozárku je možné podpořit hlasováním na následujících stránkách: http://www.zivestudanky.cz/studanka/studanka-rozarka.html

V pondělí 3. července 2017 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Obec Malé Kyšice pořádá ve spolupráci s Labyrintem – Střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno oslavu dne dětí, a to v sobotu 3. června 2017 od 14.00 hodin na pozemku naproti čistírně odpadních vod Malé Kyšice. Na děti bude čekat malý a velký skákací hrad, po splnění soutěžních úkolů budou následovat různé odměny a nebude chybět diskotéka. Občerstvení zajištěno.

Všichni jsou srdečně zváni!

Ještě stále zbývá posledních několik vstupenek do Činoherního klubu v Praze na představení „Tramvaj do stanice Touha„, které se koná ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 19.00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě. Cena vstupenky včetně dopravy z Malých Kyšic a zpět činí 350,- Kč. Sjednaný autobus odjíždí od budovy obecního úřadu v 17.00 hodin.

V neděli 2. dubna 2017 proběhne na pozemku před ČOV Malé Kyšice svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz potrvá od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin.

Zároveň zveme všechny dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do úklidu okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin u vstupu do prostoru ČOV, kde každý obdrží pytel na odpad a instrukce k úklidu.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!