Dne 4. 1. 2017 bylo vydáno první novoroční číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Místní poplatky, stanovené dle platných obecně závazných vyhlášek obce, se hradí v termínu od 1. ledna 2017 do 31. března 2017.

 

Možné způsoby úhrady poplatků:

 • v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu v Malých Kyšicích: pondělí 15.00 – 17.00 hodin, středa 16.00 – 18.00 hodin,
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 26726141/0100,
 • složenkou.

 

Poplatek za psa

- hradí držitel psa s trvalým pobytem v obci Malé Kyšice, a to za každého psa staršího 3 měsíců,

- výše poplatku činí 70,- Kč za jednoho psa a 140,- Kč za každého dalšího psa,

- variabilní symbol pro platbu: 1341,

- specifický symbol: číslo domu.

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

- individuální, dle frekvence svozu

Svoz Barva známky Cena
1 x týdně červená 1 915,-
1 x týdně v zimě a 1 x za 2 týdny v létě zelená 1 545,-
1 x 2 týdny žlutá 1 020,-
1 x týdně v zimě modrá 1 020,-
Jednorázový svoz bílá 55,-

- variabilní symbol: 21113722,

- specifický symbol: číslo domu.

Pro vydání známky na svoz je nutné odevzdat na obecní úřad vyplněné „Prohlášení plátce“ (k dispozici zde nebo na obecním úřadě).

Jedná se o poplatek obci, proto není možné vyměňovat nevyužité známky z roku 2016 za známky pro rok 2017.

Známky na svoz komunálního odpadu z roku 2016 platí do 31. ledna 2017.

Svoz 1 x 2 týdny (žlutá známka) je realizován v liché týdny (první svoz je 2. 1. 2017).

Na sběrné nádobě musí být nalepena známka na svoz pouze pro aktuální rok, ostatní (již neplatné) známky musí být odstraněny!

Ve středu 28. prosince 2016 bude Obecní úřad v Malých Kyšicích uzavřen.

Srdečně zveme všechny malokyšické občany na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malé Kyšice, které se uskuteční ve středu 21. prosince 2016 od 18.00 hodin v sálu restaurace LIKA.

Program:

 1. Zahájení
 2. Návrh na schválení změny rozpočtu roku 2016
 3. Návrh na schválení rozpočtu na rok 2017
 4. Inventarizace majetku a závazků za rok 2016
 5. Návrh na schválení zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2015
 6. Návrh na usnesení
 7. Různé a diskuse
 8. Závěr

Dne 14. 12. 2016 bylo vydáno poslední letošní číslo Malokyšických ozvěn.

K uvedenému vydání je připojen Návrh zápisu do Kroniky obce Malé Kyšice za rok 2015. K tomuto návrhu mohou dle § 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, občané starší 18 let navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní. Případné připomínky je možné doručit písemně obecnímu úřadu do 21. prosince 2016 do 17.00 hodin.

Ke shlédnutí v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2016.

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 pořádají malokyšické maminky od 16.00 hodin v sálu Restaurace LIKA vánoční tvoření pro děti a rodiče.

Bližší informace na plakátku k akci – ke shlédnutí zde.

Osada Poteplí zve v sobotu 19. listopadu 2016 na tradiční společný výstup na Vysoký vrch. V 10.00 hodin se vychází od brány bývalého koupaliště.

Od 19.00 hodin následuje taneční zábava se živou muzikou v restauraci U Netopýra v Poteplí.

Více informací na www.potepli.online a na plakátech níže.