Společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm, g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distriubce, a. s.

Podrobnější informace zde.

ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že v pondělí 10. září 2018 bude od 11.00 do 15.30 hodin přerušena dodávka elektrické energie v ulici Hřebenka. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

V sobotu 4. 8. 2018 se od 10.00 hodin uskuteční na bývalém koupališti v Poteplí akce s názvem „Vymetání stodol„. Jedná se o sraz historických strojů.

Bližší informace na plakátu zde nebo na www.vymetanistodol.cz.

Ve středu 20. června 2018 vyšlo třetí letošní číslo Malokyšickýcho zvěn.

Ke shlédnutí zde.

Ve dnech 2. a 4. července 2018 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

V sobotu 2. června 2018 bylo po skončení dětského dne nalezeno následující:

1 x dívčí kšiltovka,

1 x chlapecká kšiltovka,

1 x mikina,

1 x lehká bunda.

Vlastníci se mohou o své věci přihlásit v úředních hodinách na obecním úřadě.

Srdečně zveme všechny malokyšické děti v doprovodu rodičů na dětský den, který se koná v sobotu 2. června 2018 od 14.00 hodin na pozemku naproti ČOV Malé Kyšice. Děti se mohou těšit na velký skákací hrad, malý skákací hrad s míčky a cestu lesem s úkoly, po jejichž splnění bude následovat odměna. Nebude chybět ani občerstvení.

Těšíme se na Vás!

Dne 22. 5. 2018 proběhne v obci Malé Kyšice odečet vodoměrů. Zákazníci mohou využít i možnosti nahlásit samoodečet. Samoodečet je možné nahlásit e-mailem na adresu odecty@svas.cz nebo telefonicky na čísle 840 121 121, a to nejpozději do 31. 5. 2018.