Upozorňujeme občany, že vysloužilé živé vánoční stromky není možné odkládat ke kontejnerům na tříděný odpad!

Živé vánoční stromky zbavené háčků, ozdob a řetězů, je možné odevzdat v lokálním sběrném místě u ČOV Malé Kyšice, a to v sobotu 1. února 2020 od 15.00 do 16.00 hodin.

V období od února do května 2020 dojde k opravě části jednoho ze zásadních přívodů vodovodního řadu a k obnově páteřního uzlu v ulici Železničářů v Kladně. K opravě bude využita uzávěra ulic Kociánova a Železničářů v Kladně, kde právě probíhá investiční akce Středočeského kraje. Další informace jsou v příloženém dokumentu zde.

Ve středu 22. ledna 2020 bude Obecní úřad v Malých Kyšicích z provozních důvodů uzavřen.

Dnes vyšlo první číslo Malokyšických ozvěn v roce 2020. Obsahuje důležité informace týkající se místních poplatků a další informace o aktuálním dění v obci.  Ke shlédnutí v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2020.

Ve dnech 23. a 30. prosince 2019 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Kronikář obce Malé Kyšice a dlouholetý genealog vlastního rodu, Mgr. Miroslav Oliverius, srdečně zve všechny, jež zajímá téma rodokmen na přednášku, která se uskuteční ve středu 18. prosince 2019 po skončení veřejného zasedání (veřejné zasedání začíná v 18.00 hodin) v restauraci LIKA. Přednášející poradí, jak začít se sestavováním rodokmenu, případně zodpoví další dotazy týkající se rodokmenu.

Na základě změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, schválilo zastupitelstvo obce nové obecně závazné vyhlášky, týkající se místních poplatků. Jedná se o vyhlášku obce Malé Kyšice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů; č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu a č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zároveň došlo ke schválení obecně závazné vyhlášky obce Malé Kyšice č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007, o poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška stanoví sazby poplatku za jednotlivé druhy svozu komunálního odpadu.

Výše uvedené vyhlášky nabydou účinnosti dne 1. 1. 2020.

V neděli 15. prosince 2019 bude zahájena integrace veřejné autobusové dopravy na Rakovnicku, která zasáhne i oblasti Kladno a Beroun. Zahrnutím nových linek do pásmového a časového tarifu Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) budou cestující moci využít přestupních jízdenek i časových kuponů, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče či za pomoci mobilní aplikaci PID Lítačka.

Kladno a Beroun bude spojovat linka č. 630. Její trasa zůstane obdobná trase dosavadní se změnou názvů několika zastávek.

Z obce Malé Kyšice již nebude možné napřímo bez přestupu cestovat do Prahy, jako tomu bylo dosud. Pro cestu do Prahy bude nutné využít přestup na autobus v Unhošti či přestup na vlak v Pavlově. Autobusy z Unhoště budou končit v Praze ve třech lokalitách, a to na Zličíně (č. 307, č. 386), v Motole (č. 365) a na letišti (č. 319). Vlak z Pavlova pojede přes zastávku Praha – Dejvice do konečné zastávky Praha – Bubny Vltavská.

Zavedením nových jízdních řádů dojde k výraznému posílení autobusových spojů a ke zjednodušení systému placení jízdného.

Veškeré informace, týkající se integrace veřejné dopravy na Rakovnicku, včetně konečné verze jízdních řádů lze nalézt na internetových stránkách Pražské integrované dopravy: https://pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/.

Informační zpravodaj PID č. 20/2019