Každoročně dochází při odklízení sněhu z ulic k problémům se zaparkovanými vozidly. Proto upozorňujeme občany, že v ulicích, kde budou překážet zaparkovaná vozidla, nebude údržba provedena.

Dnes vyšly první letošní Malokyšické ozvěny a jsou ke shlédnutí v záložce Malokyšické ozvěny – Rok 2019.

Obecní úřad v Malých Kyšicích bude v pondělí 31. prosince 2018 uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.

Dnes byl v záložce Malokyšické ozvěny r. 2018 zveřejněn návrh zápisu do kroniky obce za rok 2017. Každý malokyšický občan starší 18 let může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Tyto připomínky je třeba doručit Obecnímu úřadu v Malých Kyšicích do 17. prosince 2018. Návrh zápisu se bude projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2018.

Poslední svoz bioodpadu v letošním roce proběhne v úterý 27. listopadu 2018.

Dnes vychází páté letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí v záložce Malokyšické ozvěny.

Obec Malé Kyšice pořádá dne 3. listopadu 2018 od 19.30 hodin v restauraci LIKA posvícenskou zábavu. Vstupenky je možné zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě, mimo úřední hodiny v restauraci LIKA.

Plakát k akci zde.

Podzimní svoz velkoobjemového, nebezpečného a bio odpadu proběhne v neděli 28. října 2018 na pozemku naproti ČOV Malé Kyšice od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin.

Zároveň uvítáme pomoc všech dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit do úklidu okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin u vjezdu do ČOV.

Děkujeme všem, kteří se do úklidu pravidelně zapojují a přispívají tak ke zvelebení naší obce.