Od pondělí 19. února 2018 je možné na obecním úřadě vždy v úředních hodinách vyzvedávat předem zaplacené nádoby na svoz bioodpadu.

Místní poplatky, stanovené dle platných obecně závazných vyhlášek obce, se hradí v termínu od 1. ledna 2018 do 31. března 2018.

 Možné způsoby úhrady poplatků:

  • v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu v Malých Kyšicích: pondělí 15.00 – 17.00 hodin, středa 16.00 – 18.00 hodin,
  • bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 26726141/0100,
  • složenkou.

Poplatek za psa

- hradí držitel psa s trvalým pobytem v obci Malé Kyšice, a to za každého psa staršího 3 měsíců,

- výše poplatku činí 70,- Kč za jednoho psa a 140,- Kč za každého dalšího psa,

- variabilní symbol pro platbu: 1341,

- specifický symbol: číslo domu.

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

- individuální, dle frekvence svozu

Svoz Barva známky Cena
1 x týdně červená 1 980,-
1 x týdně v zimě a 1 x za 2 týdny v létě zelená 1 570,-
1 x 2 týdny žlutá 1 050,-
Měsíční bílá    485,-
Jednorázový svoz bílá dlouhá     55,-

- variabilní symbol: 21113722,

- specifický symbol: číslo domu.

Pro vydání známky na svoz je nutné odevzdat na obecní úřad vyplněné „Prohlášení plátce“ (k dispozici zde nebo na obecním úřadě).

Jedná se o poplatek obci, proto není možné vyměňovat nevyužité známky z roku 2017 za známky pro rok 2018.

Známky na svoz komunálního odpadu z roku 2016 platí do 31. ledna 2018.

Svoz 1 x 2 týdny (žlutá známka) je realizován v liché týdny (první svoz je 1. 1. 2018).

Na sběrné nádobě musí být nalepena známka na svoz pouze pro aktuální rok, ostatní (již neplatné) známky musí být odstraněny!

Kalendář pro měsíční svoz je ke stažení zde.

 

Poplatek za svoz bioodpadu

- v případě zájmu je možné zajistit přímý svoz odpadů rostlinného původu přímo z domácností,

- po započtení příspěvku obce činí poplatek za 120 l nádobu 350,- Kč a za 240 l nádobu 450,- Kč za sezónu,

- poplatek zahrnuje nájem nádoby a svoz odpadu,

- svoz probíhá od dubna do konce října vždy 1 x za 14 dní (každé úterý v sudých týdnech),

- variabilní symbol: 1337,

- specifický symbol: číslo domu.

Dnes bylo vydáno první letošní číslo Malokyšických ozvěn a je možné ho shlédnout zde.

V pondělí 18. prosince nebyl kvůli náledí vyvezen komunální odpad v některých částech obce Malé Kyšice. Náhradní svoz bude proveden v pátek 22. prosince 2017.

Včera vyšlo vánoční číslo Malokyšických ozvěn a návrh zápisu do kroniky obce za rok 2016.

K nahlédnutí v sekci zde.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Malé Kyšice (ulice Bezová č. ev. 84), a to dne 15. 12. 2017 od 8.00 do 12.00 hod.

Vojenský lesní úřad, jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po předchozím přešetření stanoví podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona v obvodu lesních úseků Beroun, Chýňava a Lipina na LHC Nouzov Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (v částech k.ú. Malé Kyšice, k.ú. Horní Bezděkov, k.ú. Dolní Bezděkov u Kladna, k.ú. Bratronice, k.ú. Chýňava) zákaz vstupu do lesů na dobu od 15. 12. 2017 do 14. 3. 2018 v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů. Ve výše uvedených lesních úsecích se nachází po větrné kalamitě značné množství z části vyvrácených a poškozených stromů, čímž vzniká zvýšené nebezpečí úrazu.

Oblast se zákazem vstupu je zakreslena v kopii katastrální mapy – k nahlédnutí zde.

Adventní čas v obci Malé Kyšice bude zahájen v sobotu 2. prosince 2017 v 16,00 hodin na malokyšické návsi, kde za doprovodu dětí z naší mateřské školy rozsvítíme v 16,45 hodin vánoční strom. Teplé nápoje zajištěny. Další občerstvení bude, stejně jako v minulých letech, formou „co kdo přinese“ – proto opět žádáme šikovné kuchaře a kuchařky, aby i letos přinesli ochutnat všem ostatním něco ze své kuchyně. Děkujeme a těšíme se na shledání s Vámi!

Všichni jsou srdečně zváni!