Obec Malé Kyšice pořádá ve spolupráci s Labyrintem – Střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno oslavu dne dětí, a to v sobotu 3. června 2017 od 14.00 hodin na pozemku naproti čistírně odpadních vod Malé Kyšice. Na děti bude čekat malý a velký skákací hrad, po splnění soutěžních úkolů budou následovat různé odměny a nebude chybět diskotéka. Občerstvení zajištěno.

Všichni jsou srdečně zváni!

Ještě stále zbývá posledních několik vstupenek do Činoherního klubu v Praze na představení „Tramvaj do stanice Touha„, které se koná ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 19.00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě. Cena vstupenky včetně dopravy z Malých Kyšic a zpět činí 350,- Kč. Sjednaný autobus odjíždí od budovy obecního úřadu v 17.00 hodin.

V neděli 2. dubna 2017 proběhne na pozemku před ČOV Malé Kyšice svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz potrvá od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12.00 hodin.

Zároveň zveme všechny dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do úklidu okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9.00 hodin u vstupu do prostoru ČOV, kde každý obdrží pytel na odpad a instrukce k úklidu.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

Obec Malé Kyšice nabízí možnost sjednání svozu bioodpadu z domácností. Svoz probíhá ve čtrnáctidenních intervalech od dubna do října dle svozového kalendáře níže. Na bioodpad je možné pronajmout 140 l nádobu za 711,- Kč nebo 240 l nádobu za 917,- Kč. Cena zahrnuje nájem nádoby, svoz a zpracování odpadu. Zájemci o svoz se mohou hlásit na obecním úřadu do 15. března 2017.

Svozový_kalendář

Od 13. března 2017 nastane dočasná změna v přihlašování osob k trvalému pobytu v obci Malé Kyšice. Přihlášení bude možné pouze po předchozí domluvě, a to mailem na mailové adrese obecního úřadu ou.malkysice@volny.cz nebo písemně. Při sjednávání termínu přihlášení je třeba uvést kontaktní mail či telefon, na který bude odpovědný pracovník neprodleně reagovat. Děkujeme za pochopení.

Obec Malé Kyšice pořádá ve spolupráci s Labyrintem – Střediskem volného času, vzdělávání a služeb Kladno v sobotu 11. března 2017 od 15.00 hodin v sálu restaurace LIKA dětský maškarní bál. Děti se mohou těšit na zábavné odpoledne plné her, soutěží o různé odměny a tance.

Ve čtvrtek 16. března 2017 a poté ve čtvrtek 6. dubna 2017 pořádají malokyšické maminky od 16.00 hodin v sálu Restaurace LIKA jarní tvoření pro děti a rodiče. Bližší informace na plakátu níže.

Dnes vyšlo druhé letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.