Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14. srpna 2020 od 8.00 do 14.00 hodin v následujících ulicích a nemovitostech:

- Lesní: 1000,

- Na Louce: 107, 109, 129,

- Na Vrškách: 106, č. 1127238,

- Za Mlýnem: 35, 51, 104, 105, 119, 122, parc. č. 497/58,

- Zahradní: 118, 126, 163, 264, 929, 934, 1001, E260, E261, E262, E263, E294.

Kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) umístěné u ČOV Malé Kyšice jsou po dobu rekonstrukce komunikace před mateřskou školou dočasně přemístěny do ulice Míru poblíž křižovatky s ulicí Spojovací. Nádoba na drobný kovový odpad zůstává umístěna v areálu sběrného místa u ČOV Malé Kyšice.

Od úterý 21. července 2020 bude asi na 2 týdny omezen provoz od křižovatky ulic Spojovací a Míru směrem k ČOV Malé Kyšice. V místě bude probíhat rekonstrukce komunikace. Zároveň bude omezen vývoz kontejnerů na tříděný odpad. Žádáme občany, aby po dobu prací přednostně využili kontejnerů v ulici Zahradní nebo Berounské.

Omlouváme se za případné komunikace a děkujeme za pochopení.

Obecnímu úřadu bylo v nedávné době oznámeno několik případů krádeží v naší obci. Cílem krádeží se stala zejména jízdní kola a zahradní technika. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o ojedinělý případ a nemáme informace o tom, že by byl pachatel dopaden, žádáme občany o obezřetnost.

Zároveň tímto apelujeme na občany, aby si důkladně zabezpečili svůj majetek.

V pondělí 29. června 2020 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

V období od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 bude v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin vyhrazen prostor volnočasového areálu pro Mateřskou školu Malé Kyšice.

Pro veřejnost je víceúčelový areál přístupný o sobotách a nedělích a v pracovní dny od 12.00 hodin.

Od 1. 5. 2020 se vrací fungování Obecního úřadu Malé Kyšice do běžného stavu.

I nadále je upřednostňována elektronická komunikace – mailová adresa ou.malkysice@volny.cz, datová schránka obce j8gbxr9 či telefon 312 698 813.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou opět každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin a středu od 16.00 do 18.00 hodin.

V budově obecního úřadu je nutné dodržovat předepsaná hygienická opatření – vstupovat jednotlivě, a to pouze se zakrytými ústy a nosem (např. respirátorem, rouškou, šálou, šátkem či jiným obdobným prostředkem), u vchodu si vydezinfikovat ruce dezinfekcí a udržovat odstup od dalších osob alespoň 2 metry.

Ministerstvo  školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis do Mateřské školy Malé Kyšice bude probíhat od 6. 5. 2020 do 14. 5. 2020, bez osobní přítomnosti dětí.

Obdržení žádosti:

  • osobně v MŠ – každou středu od 22. 4. 2020 v 8,00 – 11,00 hod. (bezpečným způsobem),
  • odešleme na vyžádání e-mailem,
  • ke stažení ZDE:

K žádosti nutno doložit:

  • kopii rodného listu dítěte,
  • čestné prohlášení o splnění řádného očkování, ke stažení ZDE:
  • kopii očkovacího průkazu.

Doručení žádosti vč. příloh:

  1. do datové schránky MŠ: ID: itikujx
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e- mail) na msmalekysice@seznam.cz
  3. poštou na adresu: Mateřská škola Malé Kyšice, Spojovací č.p. 198, 273 51  Malé Kyšice
  4. osobně – každou středu od 6. 5. 2020 v 8,00 – 11,00 hod. v MŠ

Dotazy zodpoví ředitelka školy Mgr. Mirka Švantnerová na tel. č. 602 330 803. Případné změny budou uvedeny na www stránkách školy.

Kritéria k zápisu do MŠ Malé Kyšice 2020/2021