Od středy 6. listopadu 2019 do pondělí 11. listopadu 2019 probíhají v ulici Míru výkopové práce z důvodu výstavby přípojek inženýrských sítí k novostavbě mateřské školy. Omezení se týká křižovatky ulice Míru s ulicí Spojovací.

V uvedeném období je omezený přístup do víceúčelového areálu. Pro vstup do areálu je vhodnější využít zadní vstup směrem od lesa.

Upozorňujeme občany na nebezpečí střetu se smečkou volně pobíhajících psů, kteří utíkají své majitelce z ulice Lesní. K úniku psů dochází kvůli nezodpovědnému přístupu jejich majitelky k výcviku a také nevyhovujícímu stavu oplocení.

Obec se v této věci obrátila na Policii ČR, Komisi pro projednávání přestupků v Unhošti, odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna a Krajskou veterinární správu Středočeského kraje. O tuto problematiku projevily zájem i televizní stanice.

Věříme, že v součinnosti s uvedenými institucemi bude věc brzy vyřešena a bude možné se opět bezpečně pohybovat po obci.

V neděli 10. listopadu 2019 proběhne podzimní svoz nebezpečného, velkoobjemového a bio odpadu. Kontejnery budou přistaveny na malokyšickou náves v 9.00 hodin do jejich naplnění nebo nejpozději do 12.00 hodin.

Ve stejnou dobu bude probíhat dobrovolný úklid okolí obce. Každý, kdo se bude chtít zapojit do úklidu, nechť se dostaví v 9.00 hodin před obecní úřad.

Děkujeme všem, kteří pomáhají při svozu odpadu a s úklidem obce!

Z důvodu výstavby mateřské školy bude v období od 5. do 11. listopadu 2019 omezen přístup ke kontejnerům na tříděný odpad u čistírny odpadních vod Malé Kyšice. V tomto období nebudou kontejnery vyváženy.

Žádáme občany o využití kontejnerů v ulici Zahradní či Berounské.

Děkujeme za pochopení.

Svoz bioodpadu proběhne v letošním roce ještě dvakrát, a to 12. a 26. listopadu 2019.

V případě, že občan již nebude mít o svoz bioodpadu v příštím roce zájem, je třeba do 18. prosince 2019 vrátit vymytou nádobu v úředních hodinách na obecní úřad.

V pátek 1. listopadu 2019 se v prostoru volnočasového areálu naproti ČOV Malé Kyšice koná strašidelné malokyšické setkání. Akce začíná v 16.00 hodin.

Bližší informace na plakátu zde.

Během roku 2020 je plánována výměna celého povrchu silnice v Hlavní ulici. Obecní úřad Malé Kyšice tímto vyzývá vlastníky nemovitostí nacházejících se podél Hlavní ulice, aby do 31. března 2020 realizovali stavební práce, při kterých je nutný zásah do vozovky (např. přípojky inženýrských sítí apod.). Po realizaci akce již vlastník komunikace – Středočeský kraj, nepovolí tyto zásahy provádět.

V pondělí 7. října 2019 vyšlo podzimní číslo Malokyšických ozvěn. Ke shlédnutí v záložce Malokyšické ozvěny – Rok 2019.