Ve středu 22. listopadu 2017 bude na obecním úřadě z provozních důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Stejně jako loňském roce, i letos prodlužuje společnost AVE Kladno s.r.o. svoz bioodpadu z domácností. Svoz tedy proběhne ještě v úterý 14. a 28. listopadu 2017. Upozorňujeme, že v případě nižších teplot, může dojít k neúplnému vysypání nádob z důvodu zmrzlého odpadu. V těchto případech náhradní svoz nebude uskutečněn.

Rodiče dětí z Mateřské školy Malé Kyšice pořádají ve čtvrtek 9. listopadu 2017 lampionový průvod obcí Malé Kyšice. Průvod vychází v 17.30 od mateřské školy.

Podzimní číslo Malokyšických ozvěn vyšlo právě dnes a je k nahlédnutí zde.

Z důvodu výstavby dětského hřiště bude v době od 28. 9. 2017 do 4. 10. 2017 zcela uzavřen oplocený prostor s víceúčelovým hřištěm naproti ČOV Malé Kyšice.

Uvedený prostor je monitorován kamerovým systémem. Případné škody vzniklé při používání nedokončeného hřiště budou vymáhány k náhradě.

Obec Malé Kyšice pořádá v neděli 1. října 2017 zájezd do divadla Studio DVA v Praze na představení „Šíleně smutná princezna“. V současné době je možné na obecním úřadě vyzvedávat předem objednané vstupenky.

Představení začíná ve 14.00 hodin a trvá 2 hodiny a 30 minut včetně přestávky. Autobus odjíždí od budovy obecního úřadu ve 12.30 hodin.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v některých částech obce Malé Kyšice dne 12. října 2017 od 8.00 do 13.00 hodin. Více informací a seznam odběrných míst, kterých se přerušení dodávky týká je ke shlédnutí zde.

Od 8. 8. 2017 přibližně do 30. 6. 2018 bude v obci Malé Kyšice probíhat revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu.

Pracovníci katastrálního úřadu budou obcházet obec, dívat se i přes ploty a kontrolovat soulad terénu s katastrální mapou. Žádáme občany o poskytnutí součinnosti při uvedené revizi.