V sobotu 15. října 2016 proběhne na pozemku před ČOV Malé Kyšice svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz potrvá od 9,00 hodin do naplnění kontejnerů nebo nejpozději do 12,00 hodin.

Zároveň zveme všechny dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do úklidu okolí obce. Sraz dobrovolníků je v 9,00 hodin u vstupu do prostoru ČOV, kde každý obdrží pytel na odpad a instrukce k úklidu.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají!

Dnes vyšlo podzimní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí zde.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Podrobné informace zde.

V sobotu 6. srpna 2016 se v areálu bývalého koupaliště v Poteplí uskuteční od 10.00 hodin sraz historických vozidel a strojů.

Více informací na www.vymetanistodol.cz

Lokální sběrné místo u čistírny odpadních vod v Malých Kyšicích je určeno k ukládání následujících druhů odpadu:

 • papír,
 • plasty,
 • sklo,
 • kovový odpad,
 • odpady rostlinného původu (tráva, listí, větve, apod.).

Pro uložení velkoobjemového a nebezpečného odpadu pořádá obec dvakrát do roka mobilní svoz, o kterém jsou občané v dostatečném časovém předstihu informováni.

I přes všechny tyto informace se v uplynulých několika měsících stalo, že před sběrné místo někdo přivezl pohovku a později přibyla válenda a další velkoobjemový odpad a začala tak vznikat černá skládka. Obec se proto rozhodla pro monitorování uvedeného prostoru kamerovým systémem, aby se zamezilo rozšiřování černé skládky a případně došlo k potrestání osob, které se na této činnosti podílejí.

 

Obecní úřad v Malých Kyšicích bude v pondělí 4. července 2016 uzavřen.

Všichni malokyšičtí občané jsou srdečně zváni na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Malé Kyšice, které se uskuteční v pondělí 27. června 2016 od 17.30 hodin v sálu restaurace LIKA.

Program:

 1. Zahájení
 2. Návrh na schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Obce Malé Kyšice za rok 2015
 3. Návrh na schválení závěrečného účtu Obce Malé Kyšice za rok 2015
 4. Návrh na schválení záměru pronajmout část plochy – oplocení na víceúčelovém hřišti
 5. Návrh na schválení výběru zhotovitele na akci „Výstavba chodníků v Hlavní ulici – 1. etapa“
 6. Návrh na usnesení
 7. Různé a diskuse
 8. Závěr

Obec Malé Kyšice srdečně zve nejen děti, ale i dospělé, na DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční v sobotu 28. května 2016 na pozemku naproti čistírně odpadních vod Malé Kyšice.

Od 14 hodin se můžete těšit na malý a velký skákací hrad, sportovní a dovednostní soutěže o odměny, malování na obličej a občerstvení.

V 15 hodin vystoupí brandýská skupina Stav nouze (http://bandzone.cz/stavnouze, https://www.facebook.com/Stav-Nouze-105575722847513/).