Platné obecně závazné vyhlášky

OZV č.1/2020, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007, o poplatku za komunální odpad

 

OZV č.1/2019, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy

 

OZV č.2/2019, o místním poplatku ze psů

 

OZV č.4/2019, o místním poplatku z pobytu

 

OZV č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

OZV č.2/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2007 o poplatku za komunální odpad

 

OZV č.1/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

OZV č.2/2008, k zajištění udržování čistoty ulic a veřejných prostranství,k ochraně životního prostředí,zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

 

OZV č.1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Malé Kyšice

 

OZV č.3/2007, o poplatku za komunální odpad

 

OZV č.2/2007, o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajicích na území obce Malé Kyšice

 

Obecné zásady pro uzavírání smluv na zřízení věcných břemen

 

Translate »