Rozpočet obce

Rozpočet představuje finanční plán s předpokládaným příjmy na jedné straně a výdaji na straně druhé. Vytváří se vždy na období jednoho kalendářního roku.

Tvorba, postavení, obsah a funkce rozpočtu obce je upravována zákonem č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Struktura rozpočtu je dána vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Rozpočet obce Malé Kyšice na rok 2018

Rozpočtové opatření č.1 ze dne 10.1.2018 zveřejněno 15. 1. 2018

Rozpočtové opatření č.2 ze dne 8.3.2018 zveřejněno 9. 3. 2018

Rozpočtové opatření č.3 ze dne 23.4.2018 zveřejněno 25. 4. 2018

 

Závěrečný účet obce

V závěrečném účtu obce jsou po skončení kalendářního roku zpracovány veškeré údaje o ročním hospodaření obce včetně plnění rozpočtových příjmů a výdajů. Součástí je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Závěrečný účet za rok 2016 ve zkrácené formě je k nahlédnutí zde. Plné znění lze najít na elektronické úřední desce obce ve stavu ke dni 10. 6. 2017. Závěrečný účet byl zveřejněn 3. 7. 2017.

 

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu sestavený na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, slouží pro střednědobé plánování rozvoje hospodářství. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022

 

 

Archiv