Finanční hospodaření obce

Rozpočet obce

Rozpočet představuje finanční plán s předpokládaným příjmy na jedné straně a výdaji na straně druhé. Vytváří se vždy na období jednoho kalendářního roku.

Tvorba, postavení, obsah a funkce rozpočtu obce je upravována zákonem č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Struktura rozpočtu je dána vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Rozpočet obce na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Závěrečný účet obce

V závěrečném účtu obce jsou po skončení kalendářního roku zpracovány veškeré údaje o ročním hospodaření obce včetně plnění rozpočtových příjmů a výdajů. Součástí je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Závěrečný účet za rok 2016 ve zkrácené formě je k nahlédnutí zde. Plné znění lze najít na elektronické úřední desce obce ve stavu ke dni 10. 6. 2017. Závěrečný účet byl zveřejněn 3. 7. 2017.

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu sestavený na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, slouží pro střednědobé plánování rozvoje hospodářství. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2023

Archiv

Translate »