Malokyšické ozvěny č.1 (104)

Malokyšické ozvěny č.2 (105) a Příloha – Květen 1945 v Chyňavě očima pamětníků

Malokyšické ozvěny č.3 (106) 

Malokyšické ozvěny č.4 (107) a Příloha – Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2014