Archiv rubriky ‘Informace z úřadu’

Dnes bylo vydáno podzimní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí je v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2020.

V pondělí 24. srpna 2020 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14. srpna 2020 od 8.00 do 14.00 hodin v následujících ulicích a nemovitostech:

- Lesní: 1000,

- Na Louce: 107, 109, 129,

- Na Vrškách: 106, č. 1127238,

- Za Mlýnem: 35, 51, 104, 105, 119, 122, parc. č. 497/58,

- Zahradní: 118, 126, 163, 264, 929, 934, 1001, E260, E261, E262, E263, E294.

Kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) umístěné u ČOV Malé Kyšice jsou po dobu rekonstrukce komunikace před mateřskou školou dočasně přemístěny do ulice Míru poblíž křižovatky s ulicí Spojovací. Nádoba na drobný kovový odpad zůstává umístěna v areálu sběrného místa u ČOV Malé Kyšice.

Od úterý 21. července 2020 bude asi na 2 týdny omezen provoz od křižovatky ulic Spojovací a Míru směrem k ČOV Malé Kyšice. V místě bude probíhat rekonstrukce komunikace. Zároveň bude omezen vývoz kontejnerů na tříděný odpad. Žádáme občany, aby po dobu prací přednostně využili kontejnerů v ulici Zahradní nebo Berounské.

Omlouváme se za případné komunikace a děkujeme za pochopení.

Obecnímu úřadu bylo v nedávné době oznámeno několik případů krádeží v naší obci. Cílem krádeží se stala zejména jízdní kola a zahradní technika. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o ojedinělý případ a nemáme informace o tom, že by byl pachatel dopaden, žádáme občany o obezřetnost.

Zároveň tímto apelujeme na občany, aby si důkladně zabezpečili svůj majetek.

V pondělí 29. června 2020 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

V období od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 bude v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin vyhrazen prostor volnočasového areálu pro Mateřskou školu Malé Kyšice.

Pro veřejnost je víceúčelový areál přístupný o sobotách a nedělích a v pracovní dny od 12.00 hodin.