Znak a vlajka obce

Heraldické symboly obce navržené v roce 1995 obecním kronikářem Mgr. Miroslavem Oliveriusem schválilo zastupitelstvo 9. dubna následujícího roku. Předseda PS PČR oficiálně rozhodl o udělení znaku a praporu Malým Kyšicím 7. května 1997. V zeleném štítu je polovina jelena se zlatou zbrojí a jazykem. Ve zlaté patě štítu stojí tři černé milíře v podobě trojvrší, připomínající zakladatele obce – uhlíře. Znamení jelena bylo odvozeno ze znaku nedalekého města Unhoště a současně s převažující zelenou barvou vyjadřuje polohu Malých Kyšic na okraji rozlehlých lesů Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Autorem grafické podoby znaku je Lubomír Zeman.

List praporu tvoří dva vodorovné pruhy – zelený a zlatý (žlutý) v poměru 2:1. Poměr výšky a délky listu je 2:3. Barvy praporu (včetně jejich položení) vycházejí z barev znaku obce s tím, že zákonitě převažuje barva v poli štítu (zelená) nad barvou v patě štítu (zlatá).

Translate »