Základní informace

Katastrální území obce Malé Kyšice o rozloze 418,80 ha se rozkládá při jižní správní hranici okresu Kladno s okresem Beroun. Sousedí na západě s k. ú. obce Bratronice, na severu s k. ú. obce Horní Bezděkov, na východě s k. ú. města Unhošť a na jihu s k. ú. obce Chyňava. Obec Malé Kyšice, vklíněna do samého okraje křivoklátských lesů, leží v nadmořské výšce 370 m n. m. Nejvyšším přírodním bodem na katastru obce je vrchol Vysokého vrchu – 486 m n. m., což je i nejvyšší přírodní bod v okrese Kladno. Koryto potoku Loděnice (Kačáku) v místní části Poteplí má naměřenu nadmořskou výšku 348 m n. m.

V obci je ve 29 evidovaných ulicích postaveno 155 domů se 158 byty. K trvalému pobytu je přihlášeno 278 občanů (podíl žen 52 %). K obci patří místní část (osada) Poteplí a přibližně západní část místní části Hřebenka (východní část leží na k. ú. města Unhoště).

V obci je vybudována kompletní kanalizační síť s čistící stanicí odpadních vod, do většiny domácností je zaveden vodovod a plyn.

V převážné většině zalesněného malokyšického katastrálního území, hlavně při potoku Loděnici, je k rekreačním účelům postaveno 278 chat. Jmenovaný potok tvoří hranici s Chráněnou krajinou oblastí Křivoklátsko, vyhlášenou v roce 1978.

Pro obec Malé Kyšice jsou:

Obcí s pověřeným obecním úřadem město Unhošť

Obcí s rozšířenou působností statutární město Kladno.

Stavební úřad pro obec Malé Kyšice vykonává Městský úřad Unhošť – odbor výstavby.

Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává město Unhošť pro správní obvod obce Malé Kyšice přenesenou působnost na úseku agendy přestupků.

Translate »