Malokyšické ozvěny č.1 (87)

Malokyšické ozvěny č.2 (88)

Malokyšické ozvěny č.3 (89)

Malokyšické ozvěny č.4 (90) a Příloha – Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2011

Malokyšické ozvěny č.5 (91)