Malokyšické ozvěny č.1 (92)

Malokyšické ozvěny č.2 (93)

Malokyšické ozvěny č.3 (94)

Malokyšické ozvěny č.4 (95) a Příloha – Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2012

Malokyšické ozvěny č.5 (96)