Orgány obce

Zastupitelstvo obce Malé Kyšice je pro volební období 2022 – 2026 devítičlenné.

 

Starosta obce:                        Jan Kuna

Místostarosta obce:             David Rehberger

 

Členové zastupitelstva:        

Kateřina Bláhová, DiS.

Ing. Robert Blecha

Jaroslav Brejcha

Milan Kratochvíl

Veronika Kunová

Lada Kverková

Mgr. Miroslav Oliverius

 

Předseda

Členové

Finanční výbor

Veronika Kunová

Milan Kratochvíl

Jaroslav Brejcha

Kontrolní výbor

Ing. Robert Blecha

Lada Kverková

Mgr. Miroslav Oliverius

Sociálně-kulturní komise

Mgr. Miroslav Oliverius

Ing. Lenka Markupová

Veronika Kunová

Kronikář obce:                         Mgr. Miroslav Oliverius

 

Translate »