Orgány obce

Zastupitelstvo obce Malé Kyšice je pro volební období 2018 – 2022 sedmičlenné.

 

Starosta obce:                        Jan Kuna

 

 

Místostarostka obce:              Kateřina Bláhová, DiS.

 

Členové zastupitelstva:        

Ing. Robert Blecha

Jaroslav Brejcha

Milan Kratochvíl

Mgr. Miroslav Oliverius

David Rehberger

 

Předseda Členové
Finanční výbor David Rehberger Milan Kratochvíl

Jaroslav Brejcha

Kontrolní výbor Ing. Robert Blecha Lada Šoltová

Mgr. Miroslav Oliverius

Sociálně-kulturní komise Mgr. Miroslav Oliverius Ing. Lenka Markupová

Veronika Kunová

Komise životního prostředí Milan Kratochvíl Ing. Robert Blecha

David Rehberger

Kronikář obce:                         Mgr. Miroslav Oliverius

 

Translate »