Informace z úřadu

 • Upozornění na odstávku elektřiny v části obce dne 5. 4. 2023

  Společnost ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie v části obce Malé Kyšice dne 5. 4. 2023 od 7.30 do 13.30 hodin. Nemovitosti zasažené přerušením dodávky elektřiny…

 • Ukončení mimořádného veterinárního opatření

  Státní veterinární správa ruší od 3. 3. 2023 mimořádné veterinární opatření zakazující chov drůbeže ve venkovních prostorech v souvislosti s šířením vysoce patogenní aviární influenzy (tzv. ptačí chřipky). Důvodem ukončení…

 • Nevyvezené nádoby na komunální odpad

  V pondělí 23. 1. 2023 nedošlo v části obce k vývozu nádob na komunální odpad. Náhradní svoz by měl dle sdělení svozové firmy proběhnout 25. 1. 2023, případně v dalších…

 • Souhrn poplatků

  Poplatky se hradí v níže uvedených termínech, a to buď bezhotovostní platbou na bankovní účet obce č. 26726141/0100 či v hotovosti v úředních hodinách obecního úřadu (pondělí 15.00 – 17.00…

 • Náhradní svoz bioodpadu

  V úterý 23. srpna 2022 nedošlo z důvodu překážejících zaparkovaných vozidel k vývozu bioodpadu v ulicích Jasmínová a Bezová. Náhradní svoz v uvedených ulicích proběhne v úterý 30. srpna 2022.

 • Upozornění na odstávku elektřiny v části Hřebenka dne 11. 8. 2022

  Společnost ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na plánované přerušení dodávky elektřiny v části Hřebenka dne 11. 8. 2022 od 9.00 do 13.00 hodin. Seznam nemovitostí, jichž se odstávka týká je…

 • Obecní úřad – dovolená

  V pondělí 4. července 2022 bude Obecní úřad Malé Kyšice uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.

Translate »