Volby do Evropského parlamentu

Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu proběhne na území ČR v pátek 7. června 2024 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební místnost v obci Malé Kyšice se nachází v budově Obecního úřadu Malé Kyšice na adrese Míru č.p. 72, 273 51 Malé Kyšice.

Hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu může:

Občan ČR:

 • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
 • lékař ani hygiena mu nenařídili izolaci,
 • nemá soudem omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • ve volební místnosti prokáže platným dokladem svou totožnost a státní občanství,
 • je zapsaný do seznamu voličů.

Občan jiného členského státu EU:

 • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
 • lékař ani hygiena mu nenařídili izolaci,
 • nemá soudem omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • ve volební místnosti prokáže platným dokladem svou totožnost a státní občanství,
 • nejméně od 24. dubna 2024 je přihlášený k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR,
 • požádal o zápis do seznamu voličů.

K prokázání totožnosti a státního občanství slouží:

 • pro občana ČR: občanský průkaz, cestovní, diplomatický či služební pas ČR nebo cestovní průkaz,
 • pro občana jiného členského státu EU: např. průkaz o povolení k trvalému pobytu, cestovní pas, občanský průkaz nebo osvědčení o registraci.

V aktuálních volbách okrsková volební komise neakceptuje prokázání totožnosti tzv. eDokladem.

Pokud volič není uveden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu může hlasovat v těchto případech:

 • hlasuje na voličský průkaz (ten volič odevzdá před hlasováním okrskové volební komisi ve volební místnosti),
 • předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Další informace pro voliče lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

Translate »