Oprava povrchu v Hlavní ulici

Dne 6. 6. 2024 bude zahájena oprava komunikace v části Hlavní ulice, a to od vjezdu do obce od Nouzova po ulici Míru. Po dobu opravy bude v daném úseku částečně omezen vjezd rezidentů ke svým nemovitostem. Pro vjezd do obce se doporučuje užívat ulice Zahradní, Za Mlýnem (potažmo Na Louce), Na Vrškách a jednosměrné ulice Míru. Pro výjezd ze západní části obce bude sloužit ulice Lesní navazující na začátek ulice Hlavní.

Dne 19. června 2024 bude opravovaný úsek v Hlavní ulici zcela neprůjezdný.

V době opravy bude dočasně přemístěna autobusová zastávka „Malé Kyšice“ z ulice Hlavní do ulice Zahradní, kterou bude projíždět autobus.

Translate »