Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2022

Do sekce Malokyšické ozvěny – Rok 2023 byl přidán návrh zápisu do kroniky obce za rok 2022. Dle zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, má každý občan starší 18 let právo navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice.

Písemné připomínky je možné doručit na Obecní úřad Malé Kyšice do 12. prosince 2023.

Translate »