Uzavírka silnice č. III/03014

V době od 6. 6. do 12. 6. 2022 bude z důvodu opravy povrchu zcela uzavřena část silnice III. třídy č. 03014 od výjezdu z obce Malé Kyšice ke křižovatce se silnicí II/118. Jedná se o cca 200 m.

Autobusová linková doprava bude projíždět ul. Zahradní. Zastávka „Malé Kyšice, rozcestí“ bude v době uzavírky zcela zrušena bez náhrady.

Níže je přiložen plán s dopravní situací při plánované opravě.

Translate »