Integrovaná doprava Středočeského kraje informuje, že v souvislosti s aktuálním nařízením Vlády České republiky o ukončení školní výuky ke dni 18. prosince 2020, budou na některých linkách omezeny vybrané autobusové spoje plnící primárně funkci školních spojů, a to ve dnech původně očekávaného školního vyučování, tedy 21. a 22. prosince 2020. V naprosté většině případů se jedná o spoje, které jsou ve stávajících jízdních řádech označeny příslušnou časovou poznámkou omezující jejich jízdu v období mezi 23. prosincem 2020 a 3. lednem 2021.

Comments are closed.