Dnes byl v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2020 zveřejněn návrh zápisu do kroniky obce za rok 2019. Každý malokyšický občan starší 18 let může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Tyto připomínky je třeba doručit Obecnímu úřadu v Malých Kyšicích do 16. prosince 2020. Návrh zápisu se bude projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21. prosince 2020.

Comments are closed.