Společnost ČEZ Distribuce, a. s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14. srpna 2020 od 8.00 do 14.00 hodin v následujících ulicích a nemovitostech:

- Lesní: 1000,

- Na Louce: 107, 109, 129,

- Na Vrškách: 106, č. 1127238,

- Za Mlýnem: 35, 51, 104, 105, 119, 122, parc. č. 497/58,

- Zahradní: 118, 126, 163, 264, 929, 934, 1001, E260, E261, E262, E263, E294.

Comments are closed.