Kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty, papír) umístěné u ČOV Malé Kyšice jsou po dobu rekonstrukce komunikace před mateřskou školou dočasně přemístěny do ulice Míru poblíž křižovatky s ulicí Spojovací. Nádoba na drobný kovový odpad zůstává umístěna v areálu sběrného místa u ČOV Malé Kyšice.

Comments are closed.