Od 1. 5. 2020 se vrací fungování Obecního úřadu Malé Kyšice do běžného stavu.

I nadále je upřednostňována elektronická komunikace – mailová adresa ou.malkysice@volny.cz, datová schránka obce j8gbxr9 či telefon 312 698 813.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou opět každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin a středu od 16.00 do 18.00 hodin.

V budově obecního úřadu je nutné dodržovat předepsaná hygienická opatření – vstupovat jednotlivě, a to pouze se zakrytými ústy a nosem (např. respirátorem, rouškou, šálou, šátkem či jiným obdobným prostředkem), u vchodu si vydezinfikovat ruce dezinfekcí a udržovat odstup od dalších osob alespoň 2 metry.

Comments are closed.