Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Volební místnost v budově obecního úřadu na adrese Míru 72, Malé Kyšice, bude otevřena v pátek 12. října 2012 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8,00 do 14,00 hodin.

Volit může občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo se dostaví s voličským průkazem vydaným v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

Volič musí po příchodu do volební  místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Translate »