Od 1. 5. 2020 se vrací fungování Obecního úřadu Malé Kyšice do běžného stavu.

I nadále je upřednostňována elektronická komunikace – mailová adresa ou.malkysice@volny.cz, datová schránka obce j8gbxr9 či telefon 312 698 813.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou opět každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin a středu od 16.00 do 18.00 hodin.

V budově obecního úřadu je nutné dodržovat předepsaná hygienická opatření – vstupovat jednotlivě, a to pouze se zakrytými ústy a nosem (např. respirátorem, rouškou, šálou, šátkem či jiným obdobným prostředkem), u vchodu si vydezinfikovat ruce dezinfekcí a udržovat odstup od dalších osob alespoň 2 metry.

Ministerstvo  školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis do Mateřské školy Malé Kyšice bude probíhat od 6. 5. 2020 do 14. 5. 2020, bez osobní přítomnosti dětí.

Obdržení žádosti:

 • osobně v MŠ – každou středu od 22. 4. 2020 v 8,00 – 11,00 hod. (bezpečným způsobem),
 • odešleme na vyžádání e-mailem,
 • ke stažení ZDE:

K žádosti nutno doložit:

 • kopii rodného listu dítěte,
 • čestné prohlášení o splnění řádného očkování, ke stažení ZDE:
 • kopii očkovacího průkazu.

Doručení žádosti vč. příloh:

 1. do datové schránky MŠ: ID: itikujx
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e- mail) na msmalekysice@seznam.cz
 3. poštou na adresu: Mateřská škola Malé Kyšice, Spojovací č.p. 198, 273 51  Malé Kyšice
 4. osobně – každou středu od 6. 5. 2020 v 8,00 – 11,00 hod. v MŠ

Dotazy zodpoví ředitelka školy Mgr. Mirka Švantnerová na tel. č. 602 330 803. Případné změny budou uvedeny na www stránkách školy.

Kritéria k zápisu do MŠ Malé Kyšice 2020/2021

Svoz nebezpečného, velkoobjemového a bio odpadu proběhne v neděli 17. května 2020 od 9.00 hodin do naplnění kontejnerů (nebo nejpozději do 12.00 hodin) na malokyšické návsi.

Vzhledem k množství informací o aktuální situaci kolem pandemie koronaviru v České republice a zejména pro zajištění lepší přehlednosti nových zpráv odkazujeme na internetové stránky Ministerstva vnitra, kde lze ve sbírce zákonů nalézt aktuální usnesení vlády, a internetové stránky Ministerstva zdravotnictví, kde jsou zveřejněna platná mimořádná opatření a rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví.

Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz) – na hlavní stránce rychlý odkaz Sbírka zákonů

případně https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

Ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz) – na hlavní stránce odkaz Úřední deska – Rozhodnutí MZ ČR – Aktuální mimořádná opatření a rozhodnutí ke COVID-19

případně http://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1.html

Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020

Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020

Mimořádné-opatření-nařízení-Vězeňské-službě-ČR

Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020

Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020

Mimořádné-opatření-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020

Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020

Mimořádné-opatření-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách

Ukončení-platnosti-části-mimořádného-opatření-kontaktní-místa-veřejné-zprávy-Czech-POINT

Sbírka zákonů, částka 66

Sbírka zákonů, částka 65

Sbírka zákonů, částka 62

Sbírka zákonů, částka 59

Sbírka zákonů, částka 58

Mimořádné-opatření-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami

Mimořádné-opatření-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1

Sbírka zákonů, částka 56

Od 8. 4. 2020 je opět otevřen volnočasový areál naproti ČOV Malé Kyšice. Podmínky využití areálu dané mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví jsou následující:

 • sportující osoby (popř. skupina společně sportujících osob) nemusí nosit ochranné prostředky dýchacích cest, pokud jsou odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popř. při sportování zachovávají od jiných osob odstup nejméně 2 metry.

V prostoru je dočasně zakázáno používání přistavené mobilní toalety.

Sbírka zákonů, částka 54

Sbírka zákonů, částka 53

Sbírka zákonů, částka 52