Integrovaná doprava Středočeského kraje informuje, že v souvislosti s aktuálním nařízením Vlády České republiky o ukončení školní výuky ke dni 18. prosince 2020, budou na některých linkách omezeny vybrané autobusové spoje plnící primárně funkci školních spojů, a to ve dnech původně očekávaného školního vyučování, tedy 21. a 22. prosince 2020. V naprosté většině případů se jedná o spoje, které jsou ve stávajících jízdních řádech označeny příslušnou časovou poznámkou omezující jejich jízdu v období mezi 23. prosincem 2020 a 3. lednem 2021.

Dnes vyšlo poslední letošní číslo Malokyšických ozvěn.

Ke shlédnutí je v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2020.

Ve dnech 23., 28.  a 30. prosince 2020 bude Obecní úřad Malé Kyšice uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.

Dnes byl v sekci Malokyšické ozvěny – Rok 2020 zveřejněn návrh zápisu do kroniky obce za rok 2019. Každý malokyšický občan starší 18 let může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Tyto připomínky je třeba doručit Obecnímu úřadu v Malých Kyšicích do 16. prosince 2020. Návrh zápisu se bude projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21. prosince 2020.

Z důvodu poruchy na svozovém autě nedošlo včera v obci k vývozu bioodpadu z domácností. Náhradní svoz proběhne dnes – 11.11.2020.

Svoz nebezpečného, velkoobjemového a bio odpadu se uskuteční v neděli 8. listopadu 2020 od 9 hodin do naplnění kontejnerů (nebo nejpozději do 12 hodin) na malokyšické návsi.

Při svozu je nutné dodržovat veškerá platná opatření a usnesení vlády. Zejména je kladen důraz na to, aby občané, jež se svozu zúčastní:

  • měli zakrytá ústa a nos respirátorem, rouškou, šátkem či jiným obdobným prostředkem,
  • používali rukavice,
  • udržovali rozestup minimálně 2 metry od dalších osob.

Středočeské vodárny, a.s. oznamují, že z důvodu provozní havárie bude přerušena dodávka pitné vody, a to v úterý 3. listopadu 2020 v době od 8.00 do 13.00 hodin.

Omezení se týká následujících ulic: Berounská, Bezová, Borová, Dlouhá, Hlavní, Hřebenka, Jabloňová, Jasmínová, Krátká, Míru, Na Louce, Na Vrškách, Nad Jezem, Osadní, Polní, Růžová, Sadová, Skalní, Slunečná, Strmá, V Zahrádkách, Vyhlídková, Za Mlýnem, Zahradní, Zelená.

Oznámení Středočeských vodáren, a.s. k nahlédnutí zde.

Svoz bioodpadu z domácností je prodloužen do konce listopadu a proběhne v následujících termínech:

  • 10. 11. 2020
  • 24. 11. 2020