VYSOKÝ VRCH

(lidově nazývaný Velký vrch, v k.ú. Malé Kyšice)

Poloha: západně od obce Malé Kyšice, v sousedství okresní silnice Unhošť(Nouzov) – Malé Kyšice(Poteplí) – Nižbor.

Nejvyšší přírodní bod nejen na Unhošťsku, ale i v okrese Kladno; jeho vrchol dosahuje nadmořské výšky486 ma je složen z buližníkových kamýků.

V roce 1961 objevil archeolog Dr. Zdeněk Peřina na Vysokém vrchu hradiště, zařazované do 5. – 3. století př. n. l., které však mělo mít spíše strážní než obytný význam. Není vyloučeno, že v pozdější době toto hradiště obývali také Keltové.

Na samém vrcholu se nachází kamenná (Palachova) mohyla, založená koncem 60. let min. století v návaznosti na tragickou smrt studenta Jana Palacha. Stalo se tradicí, že návštěvník při výstupu na Vysoký vrch vzal sebou kámen nebo i kamínek a tento přidal na kamennou mohylu. V současné době se tato symbolická tradice, bohužel, pomalu vytrácí.

V září roku 2007 dokončila skupina nadšenců z okolních obcí na Vysokém vrchu výstavbu nové dřevěné jehlanové rozhledny o výšce10 metrů, která nahradila svou předchůdkyni – dřevěnou rozhlednu známou z českého filmu „Báječná léta pod psa“. Z rozhledny je výhled nejen na okolní obce a jejich zalesněná katastrální území, ale při dobré viditelnosti i na Středohoří, západní pražská sídliště, Brdy a Křivoklátsko. Výstup na rozhlednu je „na vlastní nebezpečí“.

Translate »