CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KŘIVOKLÁTSKO

K jejímu vyhlášení došlo ministerstvem kultury ČSR dne 24. listopadu 1978 podle zákona č. 40/1956., o státní ochraně přírody. Již v přípravné fázi byla tato oblast navržena k zařazení do mezinárodní sítě biosférických rezervací a v roce 1977 skutečně byla organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO vyhlášena za biosférickou rezervaci. Rozloha chráněného území, do kterého spadá i jihozápadní část malokyšického katastrálního území (včetně Vysokého vrchu a Tuchonínu), v době vyhlášení CHKO zaujímala plochu 62 792 ha.

Translate »