KŘIVOKLÁT

– státní hrad (okres Rakovník). V minulosti významné sídlo českých knížat a králů. Za panování Přemysla Otakara druhého vznikl rozsáhlý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později dobudován za vlády Vladislava Jagellonského.

Ukázky gotického umění je možné vidět v expozicích v rytířském a královském sále. Dále je přístupna hradní kaple, muzeum, obrazárna, mučírny, velká věž a hradní ochozy. Při vstupu na hrad si lze zakoupit turistickou známku „Hrad Křivoklát No 209“.

Blíže na: www.krivoklat.cz

Zajímavost: Původní ves Malé Kyšice byla založena po roce 1680 na území tehdejšího Křivoklátského panství a pod křivoklátskou vrchnost spadala až do zrušení poddanství v roce 1848.

Translate »