OBJEKT VOJENSKÉHO OPEVNĚNÍ – BRATRONICE-DOLNÍ BEZDĚKOV

Jedná se o nejznámější řopík Pražské čáry na Unhošťsku. Jde o ojedinělý obranný objekt ze druhé poloviny 30. let. min. století, kdy Československu začalo hrozit  vojenské napadení ze strany hitlerovského Německa. Objekt je zabudovaný do tělesa komunikace vedoucí z Bratronic do Dolního Bezděkova. Bunkr byl vystavěn firmou Dajbych ve dnech 3. srpna až 25. září 1937 v podmáčené půdě u Loděnického potoka. Během stavby musela být z výkopové jámy odčerpávána voda a základ objektu dostal speciální izolaci. Další zajímavostí je skutečnost, že pravá strana je zesílena a levá je provedena v normální odolnosti. Obvyklou osádkou pro tento objekt bylo sedm mužů (dva pozorovatelé, dva střelci z kulometu, dva nabíječi a jeden voják na obsluhu ručního ventilátoru).

Interiér je zpřístupňován čtyřikrát ročně – v květnu, červnu a září vždy poslední sobotu v měsíci a 28. října Klubem vojenské historie.

Translate »