NOUZOV – místní část města Unhošť

Poloha: při okresní silnici: Kyšice-Unhošť (Amerika) – NOUZOV – Beroun.

V 18. století se v místech dnešního Nouzova, uprostřed pastvin, uvádí jen ovčín se stodolou. Před rokem 1880 byla postavena myslivna. Kolem roku 1885 sem zavítal ředitel dolů PŽS G. Bacher, který si místo oblíbil a roku 1897 zde dokončil stavbu své výletní vily, ve které raněn mrtvicí při jejím otevření zemřel. Postupně zde začaly vyrůstat další vily a následně i rekreační chaty; v současné době se zde provádí rozsáhlá výstavba rodinných domů. Velký podíl na založení letoviska na Nouzově měl Antonín Neumann, který chtěl u vřídla Čeperka založit lázně (viz „Neumannova stezka“). Nakonec byl postaven jen hotel s bazénem, tenisovými kurty a slunnými terasami. V roce 1891 na Nouzově byla postavena známá Spalova restaurace a brzy po ní – t.č. již neexistující – restaurace Hůlova. Objekt hotelu a okolní les mezi Čeperkou a osadou Poteplí od 50. let min. století sloužil pro potřeby československé lidové armády a byl nepřístupný. Dnes jím prochází cyklo-turistická stezka – úsek od golfového hřiště v Horním Bezděkově do Malých Kyšic.

Translate »