Pozvánka na přednášku o rodokmenu

Kronikář obce Malé Kyšice a dlouholetý genealog vlastního rodu, Mgr. Miroslav Oliverius, srdečně zve všechny, jež zajímá téma rodokmen na přednášku, která se uskuteční ve středu 18. prosince 2019 po skončení veřejného zasedání (veřejné zasedání začíná v 18.00 hodin) v restauraci LIKA. Přednášející poradí, jak začít se sestavováním rodokmenu, případně zodpoví další dotazy týkající se rodokmenu.

Translate »