Archiv rubriky ‘Akce’

Obec Malé Kyšice pořádá dne 3. listopadu 2018 od 19.30 hodin v restauraci LIKA posvícenskou zábavu. Vstupenky je možné zakoupit v úředních hodinách na obecním úřadě, mimo úřední hodiny v restauraci LIKA.

Plakát k akci zde.

V sobotu 4. 8. 2018 se od 10.00 hodin uskuteční na bývalém koupališti v Poteplí akce s názvem „Vymetání stodol„. Jedná se o sraz historických strojů.

Bližší informace na plakátu zde nebo na www.vymetanistodol.cz.

Srdečně zveme všechny malokyšické děti v doprovodu rodičů na dětský den, který se koná v sobotu 2. června 2018 od 14.00 hodin na pozemku naproti ČOV Malé Kyšice. Děti se mohou těšit na velký skákací hrad, malý skákací hrad s míčky a cestu lesem s úkoly, po jejichž splnění bude následovat odměna. Nebude chybět ani občerstvení.

Těšíme se na Vás!

V neděli 20. května 2018 bude v Poteplí za mostem pod skalou ve 14 hodin požehnána socha sv. Jana Nepomuckého a nová kaplička.

Administrátor římskokatolické farnosti Unhošť otec Gabriel též pohovoří o osobě sv. Jana Nepomuckého a jeho významu pro celou Evropu.

Od 15 hodin se na sále restaurace U netopýra uskuteční beseda s tvůrcem sochy a realizátory celého projektu.

Všichni zájemci o tuto akci jsou srdečně zváni!

Tradiční pálení čarodějnic dne 30. dubna je z důvodu výstavby in-line dráhy na pozemku naproti ČOV Malé Kyšice přesunuto do Restaurace U KOZLA. Akce začíná v 18.30 hodin.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje v letošním roce pro zájemce, kteří mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji a chtějí získat osvědčení prokazující znalost hub, termíny zkoušek ze znalosti hub. Zkoušky znalosti hub proběhnou ve čtvrtek 17. května 2018 v 10.00 hodin a v úterý 12. června 2018 v 10.00 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2.

Bližší informace zde.

Adventní čas v obci Malé Kyšice bude zahájen v sobotu 2. prosince 2017 v 16,00 hodin na malokyšické návsi, kde za doprovodu dětí z naší mateřské školy rozsvítíme v 16,45 hodin vánoční strom. Teplé nápoje zajištěny. Další občerstvení bude, stejně jako v minulých letech, formou „co kdo přinese“ – proto opět žádáme šikovné kuchaře a kuchařky, aby i letos přinesli ochutnat všem ostatním něco ze své kuchyně. Děkujeme a těšíme se na shledání s Vámi!

Všichni jsou srdečně zváni!

Rodiče dětí z Mateřské školy Malé Kyšice pořádají ve čtvrtek 9. listopadu 2017 lampionový průvod obcí Malé Kyšice. Průvod vychází v 17.30 od mateřské školy.